VARIFRÅN KOMMMER NAMNET?

Namnet Billingsberg

En plats som präglats av utbildning, förtroende, företagsamhet och entusiasm. Inte så konstigt att vi har höga ambitioner idag också.

Det var en gång…

 

Vi har pratat med två personer, som vi får kalla specialister på Smålandsstenars historia: Ulf Danielsson – som bodde i dåtidens Billingsberg åren 1939–1961 – och Magnus Svensson – kanske mest känd under namnet ”Bagarn”. De har delat med sig av fakta kring denna historiska plats, där Gislavedshus nu uppför det nya bostadshuset Billingsberg med hyresrätter.

På området där vi nu ska bygga – och ett stenkast söder ut, mot den nya vårdcentralen – låg för länge sedan två fastigheter. Båda med spännande historia. Ja, kanske inte byggnaderna i sig, men vilka som bott och vad som har fötts i dem – i fråga om idéer och verksamheter.

Ulf Danielsson och Magnus Svensson, på ”ljugarbänken” vid vårdcentralen – som blir granne med Billingsberg.

KUNSKAP OCH AFFÄRER

Skolan och handel med byggmaterial.

SKOLAN

Ja, det är fakiskt en skola som har fått ge namnet till vårt nya hus, Billingsberg. Det var så skolan hette, som uppfördes i slutet av 1800-talet. Vad vi vet, så var det först då som namnet uppkom. Detta var en av fyra skolbyggnader i Smålandsstenar i början av 1900-talet.

Lärarinnan Elisabeth Börjesson är en person som kanske någon i den äldre generationen känner igen namnet på. Hon bodde i skolbyggnaden fram tills den bytte ägare och skolan upphörde 1938.

BOSTÄDER OCH BYGGHANDEL

John Danielsson var den som köpte den gamla skolbyggnaden 1938 och byggde då om den till lägenheter. Det blev fyra lägenheter i huset. John Danielsson var utbildad kakelugnsmakare och hade 1932 startat en firma och började också handla med byggnadsmaterial. Efter tillbyggnad av fastigheten fick den verksamheten också plats i huset. Handeln ökade och snart växte man ur huset och byggde nytt vid järnvägsområdet. John Danielssons företag såldes till Västbo Transport och lever vidare än idag och ingår numera i kedjan XL Bygg.

John avled 1947 och hans hustru Margareta tog då över huset. Hon hade främst lärare och präster som hyresgäster i lägenheterna. Man kan anta att hon ville ha extra pålitliga människor omkring sig. Inför den stora kommunsammanslagningen år 1974 var rivnings- och byggnadsivern stor i hela landet. Den ursprungliga skolan hade gjort sitt och fick ge plats för en ny vårdcentral. I Smålandsstenar blev det också sim- och sporthall.

 

Bilden här ovan är från Billingsbergs skola år 1927. Bilden längre upp på sidan är från år 1923 och visar byggnaden i sitt ursprungliga utförande.

Bilden nedan är efter om- och tillbyggnad, på gaveln fanns bygghandeln. Senare kom bland andra Elsies damfrisering, Bengtssons urmakeri och Strids livsmedelsaffär att husera i fastigheten.

Nämdemannen.

 

Granne med skolan Billingsberg uppfördes huset som fick namnet Nämndemanshuset eller Maforsvillan. Det var John Danielsson som byggde huset åt nämndemannen och auktionsförättaren Anders Pettersson, som var född i Ma, i Villstads församling 1884. Han flyttade till det som då kallades Smålandsstenars stationssamhälle och sitt nybyggda hus år 1936. 

 

Nämndeman Petterssons hus, som under andra världskriget hade krigstidsnämnden inrymt på övervåningen.

KRIGSTIDSNÄMNDEN

Nämndeman Pettersson utsågs till nämndeman år 1927 och var en person med stort inflytande i samhället i sina olika roller. Han blev ordförande i kommunfullmäktige 1940 och var ordförande i skolstyrelsen och kyrkoråd. Dessutom överförmyndare i Västbo härad. 1939 utsågs han till ordförande i krigstidsnämnden för Villstad socken och det inrättades ett kontor för detta på övervåningen i huset.

Europa befann sig vi denna tid i ett brinnande andra världskrig. Även om Sverige inte var involverat, så var landet påverkat. Det var varubrist och man delade ut ransoneringskuponger, för vilka man fick köpa bland annat socker, kaffe, tobak och andra ofta importerade varor. Det var just dessa ransoneringskuponer som administrerades från nämndemanshusets kontor, där även sonen Karl Andersson var engagerad i arbetet.

 

URMAKERI OCH BENSINFÖRSÄLJNING

Nämndeman Anderst Pettersson hade förutom sonen Karl, även sonen Filip som tog efternamnet Mafors. Filip bodde också i huset och startade ett urmakeri på gaveln i huset. När kriget var slut 1945 startade Filip åkeriverksamhet, Smålandsstenars LBC. På granntomten såldes bensin under varumärket IC, en drivmedelskedja som genom åren blev det som idag är OKQ8. På tomten till Maforsvillan startades Villstads Lantmannaförening, föreståndare var Emil Andersson – som i kommande generationer startade och driver bolaget EAB.

BYGGHERRE OCH UTHYRARE

AB Gislavedshus 

KONTAKT

0371-56 67 00
info@billingsberg.se